Veel ondernemers ervaren het als een rem op hun ondernemerschap: de hoeveelheid tijd en geld die zij besteden om aan de regels te voldoen. Steeds dezelfde informatie aanleveren aan verschillende overheden en moeilijk te begrijpen regels leiden bovendien tot irritaties. Ondernemers en overheden werken daarom samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier: een nieuwe aanpak om de regeldruk te verminderen. Keja Donia ontwikkelde in opdracht van OnlyHuman het logo, de huisstijl, de website en alle overige uitingen.

Project:
• Logo
• Huisstijl
• Nieuwsbrief

Bureau:
Keja Donia

Opdrachtgever:
OnlyHuman

Bijdrage Atlas:
DTP van alle items